Rata de generare a noilor bitcoine este constantă


Concluzii și recomandări 1.

rata de generare a noilor bitcoine este constantă

Sectorul bancar și al asigurărilor cunoaște, în ultimele decenii, o continuă înnoire sub aspectul tehnologiei, reglementărilor și al evoluției nevoilor și așteptărilor clienților. Noile modele în materie de investiții, economii, asigurări și transferuri de fonduri permit unui număr tot mai mare de persoane să participe la proiecte de diferite dimensiuni.

rata de generare a noilor bitcoine este constantă

Tehnologiile financiare FinTech și serviciile de asigurare oferite prin noile tehnologii InsurTech sunt agenți catalizatori și de multe ori parteneri ai instituțiilor de servicii financiare în ceea ce privește modernizarea serviciilor financiare, îmbinarea punctelor forte și a celor slabe și generarea unor sinergii reciproce.

Din punctul de vedere al CESE, există un potențial semnificativ pentru a crea valoare prin promovarea unui ecosistem inovator care funcționează pe baza concurenței cooperative, așa-numita coopetiție 1.

Un curs rapid despre marea schimbare a minării Dintre toate regulile implementate în codul bitcoin, sunt puține care să fie la fel de importante ca limita de producție bitcoin. Ce este înjumătățirea recompensei bitcoin? Codul dictează că doar 21 de milioane de monede se vor emite în total de-a lungul existenței monedei bitcoin. Limitând numărul total de bitcoini care ar putea să fie creați, Satoshi Nakamoto a reușit să stabilească o sumă de date disponibilă.

Există o necesitate clară de a restaura încrederea și stabilitatea în sectorul financiar, gestionarea tranziției de la vechiul sistem sistemul bancar tradițional la noul sistem fiind de o importanță crucială.

În acest sens, CESE solicită adoptarea la nivelul UE a unor acte legislative adecvate privind procesul de integrare a uniunii bancare și a pieții unice digitale, care să favorizeze creșterea economică și inovarea și să asigure, totodată, protecția consumatorilor și a lucrătorilor din sectorul financiar.

rata de generare a noilor bitcoine este constantă

Pentru a se ajunge la o piață financiară unică europeană autentică, politicile Comisiei Europene ar trebui să încurajeze inovarea în condiții de concurență echitabile. Ca principiu general, cum să trimiteți bitcoin la paypal să se stabilească condiții similare la scară largă în ce privește reglementarea și drepturile consumatorilor, condițiile de muncă și obligațiile de supraveghere, atât pentru sectorul financiar tradițional, cât și rata de generare a noilor bitcoine este constantă întreprinderile FinTech, în conformitate cu principiul potrivit căruia același tip de activitate impune aceeași reglementare și aceeași supraveghere.

General Ce sunt bitcoinii?

Mai exact: 1. O abordare a reglementării bazată pe riscuri ar trebui să fie consecventă pe parcursul ciclului de viață al inovării, oferind un cadru de reglementare proporțional și simplificat, pe care atât operatorii tradiționali, cât și noii cryptocurrency asx să îl poată utiliza pentru a experimenta noi tehnologii și modele de afaceri în interacțiune cu autoritățile de reglementare.

Crearea unui cadru al UE pentru experimentare, colaborarea cu părțile interesate din industrie și din alte domenii — inclusiv cu reprezentanții consumatorilor și ai angajaților — ar oferi instrumentele de pregătire a asistenței pentru inovare în toate activitățile sale un mediu de testare pentru inovarea FinTech 2.

Scenariu Bullish pentru Bitcoin

Pentru alinierea la condițiile părților terțe, este necesar să se analizeze tratarea software-ului ca un activ necorporal, pentru a se evita deducerea din capitalul propriu de bază a investițiilor ridicate pe care entitățile cu sediul în UE le realizează deja în IT [urmând astfel modelul sistemului bancar din SUA sau al sectorului asigurărilor 3 ].